باز نویسی حکایت گلستان مردکی را چشم درد خاست


گسترش حکایت مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت - عندلیب جان
vina/گسترش_حکایت_مردکی_را_چش...
Dec 18, 2014 - کوتاه نویسی دانش اموزان(2) ...


حکایت نگاری صفحه 32 انشای هشتم. اصل حکایت از گلستان سعدی: مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار (دام پزشک) رفت که دوا کن بیطاراز انچه در چشم ستوران(چارپایان) می کرد در دیده ی او کشید و کور شد.حکومت(شکایت) ...


اومدم چشمهایم را باز کنم که یک هو اخ اخ اخ چِشَم ای وای من چِشم نازنینم.
گنجور » سعدی » گلستان » باب هفتم در تاثیر تربیت » حکایت شماره 14
ganjoor › ...


› باب هفتم در تاثیر تربیت

مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن بیطار از انچه در چشم چارپای ...


خسرو شکیبایی » 40 حکایت از گلستان سعدی » مردکی را چشم دردی گرفت. ...


است بدهید تا قطعه را تعویض کند ,و او هنگام باز کردن درب پشت گوشی موبایل ان را بشکند!
حکایت 14 - گلستان سعدی
saghaei/gulistanfa/index?id=178

مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطاری رفت که دوا کن. بیطار از انچه در چشم چهارپایان میکرد در دیده او کشید و کور شد. حکومت بداور بردند گفت: برو هیچ تاوان نیست اگر ...مستور - مگر خر بودی
mastoor/content/view/6312/1/

Sep 16, 2014 - منبع: بازنویسی حکایت 14،باب هفتم در تاثیر تربیت از گلستان سعدی. به نقل ...


اصل حکایت: مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن.
بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست
javab-soal/j


بازنویسی_حکایت_مردکی...
بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست,بازنویسی حکایت گلستان سعدی,بازنویسی حکایت حاکمی دو گوشش ناشنوا شد,بازنویسی حکایت بیطار,بازنویسی حکایت ...ساده نویسی پایه هشتم حکایت مردی را چشم درد خواست
faznaz/ساده-نویسی-پایه-هشتم-حکایت-مردی-را-چ...
ساده نویسی حکایت مردکی چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن بیطار از انچه ستوران ...


منبع: بازنویسی حکایت 14،باب هفتم در تاثیر تربیت از گلستان سعدی.
حکایتی از گلستان سعدی - من ِ موفق
manemovaffag./-138

مردکی را چشم درد خاست(1). پیش بیطار(2) رفت که دوا کن. بیطار، از ان چه در چشم چارپای می کند در دیده ی او کشید و کور شد(3). حکومت(4) به داور بردند؛ گفت: بر او هیچ ...ﻣﺮدﮐﯽ را ﭼﺸﻢ درد ﺧﺎﺳﺖ . ﭘیﺶ ...


(حکایت گل پرور)
/934&articleID...
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدﮐﯽ را ﭼﺸﻢ درد ﺧﺎﺳﺖ . ﭘیﺶ ﺑیﻄﺎر رﻓﺖ ﮐﻪ دوا ﮐﻦ . ﺑیﻄﺎر از اﻧﭽﻪ در ﭼﺸﻢ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ در دﯾﺪه او ﮐﺸیﺪ و ﮐﻮر ﺷﺪ . ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ داورد ﺑﺮدﻧﺪ، ﮔﻔﺖ : ﺑﺮ او ﻫیﭻ ﺗﺎوان ﻧیﺴﺖ ، اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮ ﻧﺒﻮدی ﭘیﺶ ﺑیﻄﺎر ﻧﺮﻓﺘﯽ .
گلستان/باب هفتم - ویکی نبشته
fa.wikisource/wiki/گلستان/باب_هفتم

Mar 15, 2016 - گلستان/باب هفتم. از ویکی نبشته. < گلستان. پرش به: گشتن، ...


حکایت ...


. پس از چند سالی که از سفر شام باز امدم به محلت ان دوست برگذشتم و از ...


مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت که دوا کن بیطار از انچه در چشم ...ساده نویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت گلستان سعدی
reader/ساده+نویسی+حکایت+مردکی+را+چشم+درد+خاست+پیش+...ساده نویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت گلستان سعدی. مطلبی یافت نشد. با عرض پوزش مطلبی با این محتوا یافت نشد ...


ادامه مطلب. اخرین مطالب.
xxxxx باز نویسی حکایت گلستان مردکی را چشم درد خاست

حکایت مردکی را چشم درد خاست به زبان ساده

بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست

بازنویسی حکایت گلستان سعدی

بازنویسی حکایت بیطار

بازنویسی حکایت حاکمی دو گوشش ناشنوا شد

بازنویسی حکایت هشتم

بازنویسی حکایت قابوس نامه

بازنویسی حکایت عبید زاکانی
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10


Stuttgart - From your Internet address - Use precise location

Use
× بستن تبلـیـغ